Acuerdo 03-07-13

Convenio colectivo de trabajo 223/75

Acuerdo ATVC 03-07-13 y ANEXOS

Texto

Anexo A

Anexo B

Anexo C

Acta Comisión Paritaria de Interpretación

Aporte patronal extraordinario para acción social

Homologación